การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1525685693325

1525685695804

1525685697988