การตรวจติดตามผลหลังการรักษาโรคต้อกระจกตา

การตรวจติดตามผลหลังการรักษาโรคต้อกระจกตา 7 วัน และ 30 วัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา20180510_092706

S__158400516

S__158400518

S__158400517