การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมปุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา

1523333625593 1523333627747 1523333629795 1523333631930