การวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและการบริหารงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา และน.ส.สมศรี ขวานทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและการบริหารงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

S__254779402 S__254779406 S__254779407 S__254779408