ขับเคลื่อนองค์กร เตรียมพร้อมบุคลากร ก้าวทันยุค Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ขับเคลื่อนองค์กร qvypFhuXNa_1513320952 W8aFTbqWWQ_1513320952เตรียมพร้อมบุคลากร ก้าวทันยุค Thailand 4.0