ข่าวที่ 127/2561 สกสค.–ออมสิน ลงนามปรับลดดอกเบี้ยโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

2018-05-07_201242

mVa5W4KxIA_1525751971