ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ‘ด้วยใจรักและภักดี’

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ‘ด้วยใจรักและภักดี’j5ms16jam4_1509938107