จัดอบรมให้ความรู้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

6ก.ค.