ทำบุญรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับข้าราชการครูบำนาญจังหวัดนครราชสีมา จัดงานทำบุญรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 23 เมษายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

IMG_0631 IMG_0653 IMG_0702 IMG_0718 IMG_0757