บรรยากาศหน้าสำนักงาน

วันนี้เวลาประมาณ  13.00 น. ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณหน้าสำนักงานทำให้เกิดปัญหาแก่สมาชิกที่จะเข้ามาติดต่องาน

S__29728919 S__29728920 S__29728922 S__29728923 S__29728924 S__29728925 S__29728926 S__29728927 S__29728928 S__29728929 S__29728930 S__29728931