ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด

ประกาศรางวับพระพฤหัสบดี ปี 2564_page-0001 ประกาศรางวับพระพฤหัสบดี ปี 2564_page-0002 ประกาศรางวับพระพฤหัสบดี ปี 2564_page-0003