ประชุมกรรมการ ช.พ.ค.

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานครDSCN7750 DSCN7753 DSCN7757 DSCN7766 DSCN7769