ประชุมข้าราชการบำนาญ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เดินทางประชุมข้าราชการบำนาญอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 25611515294757390 1515294759500 1515294761730 1515294763690