ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1522633399374 1522633401413 1522633403461 1522633405237