ประชุมคณะกรรมการและตรวจโรคต้อกระจกตา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการและตรวจโรคต้อกระจกตาครูบำนาญ อำเภอโนนไทย-พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1526437716971

1526437718984

1526437720744

1526437729614