ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

นายทะโนมาตร สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-7 และผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่ 23 มิถุนยน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา 

S__26100205S__26100203S__26100201