ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา
IMG_0800

IMG_0811

IMG_0812