ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

นายทะโนมาตร สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-7 และผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา 

S__27574863 S__27574860 S__27574861 S__27574862