ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

นายทะโนมาตร สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-7 และผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

S__30547998 S__30547999 S__30548000 S__30548001 S__30548002 S__30548003 S__30548004