ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา20171226_094500 20171226_101129 20171226_101701