ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักง20180130_095755 20180130_102424 20180130_111304าน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา