ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา 20180226_094626 20180226_094637 20180226_094646