ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวุฒิพล ฉรำกลาง ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ สกสค.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม สกสค.นครราชสีมา

S__264765447_0 S__264765448 S__264765450 S__264765453