ประชุมครูบรรจุใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมครูบรรจุใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 701 ราย เรื่องการรับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล นครราชสีมา

S__245424132 S__245424133 S__245424134