ประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมตัวแทน สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

DSCN7709 DSCN7702 DSCN7696 DSCN7693