ประชุมบำนาญ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการ สกสค. นครราชสีมา ไ้ด้ร่วมประชุม และนำ โรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจเพื่อรักษาโรคต้อกระจกตาแก่ข้าราชการบำนาญ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่S__126795780 S__126795781 S__126795782 S__126795783 S__126910525 S__126910526