ประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

15965132_1906110706286506_8725370822350564464_n 15966088_1906110596286517_1236707502769788361_n 15977742_1906110606286516_4075120451579993504_n 15977830_1906122272952016_355610650265831514_n 16002891_1906110619619848_882652613472839495_n