ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม.เขต 6

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา พบปะสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 35 ปี โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา25610511_๑๘๐๕๑๑_0002

25610511_๑๘๐๕๑๑_0003

25610511_๑๘๐๕๑๑_0004