ประชุมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. จังหวัดนครราชสีมา

20171227_104832 20171227_104928 20171227_104932