ประชุมพบปะสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. อำเภอครบุรี

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมพบปะสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1525913541123

1525913545315

1525913547463