ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

1512609078709 1512609080993