ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา

S__245211157 S__245211159 S__245211160 S__245211161