ประชุมหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายทะโนมาตร สุดวิลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสกิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดการประชุมหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินหาทางช่วยเหลือสมาชิกที่กู้เงินคลี่คลายปัญหาต่างๆโดยเชิญผู้อำนวยการธนาคารออมสินนครราชสีมาเขต 1-4 เข้าหารือในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

S__25436236
S__25436235