ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

17342811_1939324849631758_2777244899452730314_n 17342995_1939324842965092_4798714497784975637_n 17343052_1939324996298410_2518721872991625865_n 17362074_1939324846298425_5875521620788574252_n