ประชุมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ เวลาประมาณ 9.00 น. นายทะโนมาตร สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการปฏิบัติงานและงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

S__25837579 S__25837580 S__25837581