ประชุมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ เวลาประมาณ 9.00 น. นายวุฒิพล  ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการปฏิบัติงาน  ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

S__36323347 S__36323348 S__36323350 S__36323351 S__36323352