ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. นายวุฒิพล ฉนำกลางผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาการค้างชำระสินเชือโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

 16806984_1929528593944717_5034171854603551193_n 16864091_1929528690611374_2431549110663196174_n 16864405_1929528620611381_2277002567872915934_n 16864754_1929529460611297_2839518749285108676_n