ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ.เลย

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย

1520222199448 1520222201644 1520242337127 1520242340113 1520242343180