ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินกิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

11ส.ค.