ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

วันที 20-21 มีนาคม 2560 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

17309377_1941963572701219_8561866224656892611_n 17309587_1942453075985602_70454109793252583_n 17425825_1941963576034552_8117842855975959501_n