ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด

S__249020436 S__249020437 S__249020438