ประชุมใหญ่สามัญสมาคม ฌ.ศ.ร.

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคม ฌ.ศ.ร. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา20180428_101641 20180428_101701 20180428_101723