ประชุม ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 1/2561

ประชุมผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 1/2561 และรดน้ำดำหัว สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561523345497118 1523345499926 1523345501866 15233455037371 ณ หอประชุมคุรุสภา