ประชุม Video Conference (Zoom Could Meeting) แก่คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

26ส.ค.