ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้เวลา 9.00 น.นายทะโนมาตร สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานโดยมี
นายสุเทพ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นางเตือนใจ หอมนวล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและติดตามสินเชื่อ ช.พ.ค./ช.พ.ส. และนางวาสนา เดชอุดม กรรมการ ช.พ.ค.เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

 

S__25436229S__25436230S__25436233