ประเมินผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

IMG_0522 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0552 IMG_0599 IMG_0613 IMG_0614