ปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 ก.ค.