ผลจาก MOU 7 พฤษภาคม 2561

ผลจาก MOU 7 พฤษภาคม 2561

S__5267599(แก้ไข)การปฏิบัติของสมาชิกเพื่อลดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.5 – 1.0 บาท

โดยสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ ช.พ.ส. ดำเนินการ ดังนี้

  1. หากไม่ไปติดต่อขอปรับเงินงวดชำระหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ย ที่ลด ธนาคารออมสิน จะนำจำนวนเงินตามอัตราดอกเบี้ยที่ลด..ไปเพิ่มชำระหนี้เป็นเงินต้น โดยอัตโนมัติ (หนี้หมดเร็วขึ้น)
  2. หากสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ต้องการนำเงินตามอัตราดอกเบี้ย ที่ลดลง นำไปลดจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนให้น้อยลง สมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. ผู้กู้ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ครั้งนี้ ต้องไปดำเนินการติดต่อที่ธนาคารออมสิน เพื่อปรับเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ฯเงินงวดชำระหนี้รายเดือนให้ลดลง โดยจะต้องนำผู้ค้ำประกัน ไปเซ็นสัญญา ใหม่ด้วย เริ่ม มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561