พบปะสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อำเภอวังน้ำเขียว

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา พบปะสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. อำเภอวัง1516089136237 1516089139737 1516089147987น้ำเขียว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561