พบปะสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา พบปะสมาชิก อำเภอห้วยแถลง และร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่นคุรุสภา ปี2562 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

S__242679814 S__242679815 S__242679816